^

МЕСЕЦ НА КУХНИТЕ В ТВОЙ СТИЛ!

Официални правила Промоция “Месец на кухните в твой стил с до 20% отстъпка” Шоурум PREGO – София, Пловдив, Русе и Шумен

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА

1.1. Настоящата рекламна промоция ("Промоцията") е организирана от "Шоурум PREGO" – гр. София, Пловдив, Русе и Шумен.

1.2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията.

1.3. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

1.4. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, промените в които влизат в сила след публичното им оповестяване на www.kuhniprego.com

1.5. Повече информация за промоцията и Официалните правила може да бъде получена на E-mail: newsletter@kuhniprego.com  (работно време от Понеделник до Петък от 08.00ч до 17:00ч).

РАЗДЕЛ 2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. "Промоцията" е обвързана с покупка на кухня в обектите на PREGO гр. София, Пловдив, Русе и Шумен.

2.2. Промоцията е валидна единствено за договори сключени с "Шоурум PREGO" – регистриран бранд на "Фантастико Мебел" ООД в следните Обекти:

гр. София 1415, ул. "Околовръстен път" 36, Перла Парк,

гр. Пловдив - 4001, бул. "Свобода" 69 Г

гр. Русе 7004, ул. "Янтра" 9 (вход от ул. Плиска)

гр. Шумен  9700, ул. "Васил Левски" 6

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИЯ

Промоция до -20% за поръчка на кухня PREGO при следните условия:

 

3.1. 10% отстъпка от цената за всички кухни, изработени с плочи от меламиново покритие

3.2.  12% отстъпка от цената за всички кухни изработени от МДФ и масив.

3.3. 11% отстъпка от цената за всички кухни изработени с комбинирани МДФ плочи и плочи с меламиново покритие

3.4. 20% отстъпка от цената на всички възможни вариации на модел DEA.

 

3.5. 5 години гаранция на всички продукти PREGO, поръчани в периода на промоцията.

3.6. Не се позволява комбинирането на две или повече ценови намаления.

3.7. Промоцията не е валидна за вече направени поръчки.

РАЗДЕЛ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията започва на 01.07..2017 и приключва  на 31.07.2017г.

5.2. Промоцията важи само при сключени договори за изработка в посочения период. 5.3. Изготвени оферти, по които не е сключен договор в периода на промоцията не участват в промоцията.

РАЗДЕЛ 6: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални Правила, в случай на нарушение или злоупотреба с Официалните Правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Личните данни на участниците в Промоцията ще бъдат използвани от Организатора само и единствено за сключване на Договора за покупка и осигуряване на нормална комуникация до завършване на проекта.

РАЗДЕЛ 8: СПОРОВЕ

8.1. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

Prego Life