^

Официални правила Промоция Шоурум PREGO – София, Пловдив, Русе и Шумен

“СПЕСТИ ДО -30% ЗА КУХНИ PREGO ПРОЕКТИРАНИ В ТВОЙ СТИЛ”

РАЗДЕЛ 1. ПРОМОЦИЯ

1.1. 30% отстъпка от цената на всички възможни вариации на моделите DEA.

1.2. 20% отстъпка от цената на всички вариации на моделите BRILA, REGINA, FLEX, EUPHORIA, UNIKA, FLORAL, HONEY и класическата серия от масив - PREGO CLASSIC - моделите VERONA, SAN REMO, PALERMO, SIENA.

1.3. 10% отстъпка на всички модели от серията PREGO Nuances.

1.4. 15% отстъпка на подбрани декори за кухненски плотове от технически камък.

1.5. Не се позволява комбинирането на две или повече ценови намаления.

1.6. Промоцията не е валидна за вече направени поръчки преди периода на промоцията.

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА

2.1. Настоящата рекламна промоция ("Промоцията") е организирана от "Магазин PREGO" – гр. София, Пловдив, Русе и Шумен.

2.2. Изложените Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията.

2.3. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

2.4. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, промените в които влизат в сила след публичното им оповестяване на www.kuhniprego.com

2.5. Повече информация за Промоцията и Официалните правила може да бъде получена на E-mail: newsletter@kuhniprego.com  (работно време от Понеделник до Петък от 08.00ч до 17:00ч).

РАЗДЕЛ 3. ДЕФИНИЦИИ

3.1. "Промоцията" е обвързана с покупка на кухня в обектите на PREGO гр. София, Пловдив, Русе и Шумен.

3.2. Промоцията е валидна единствено за договори сключени с "Магазин PREGO" в следните Обекти:

гр. София 1415, ул. "Околовръстен път" 36, Перла Парк

гр. Пловдив 4001, бул. "Свобода" 69 Г

гр. Русе 7004, ул. "Янтра" 9 (вход от ул. Плиска)

гр. Шумен  9700, ул. "Васил Левски" 6

РАЗДЕЛ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията започва на 08.02.2018 г. и приключва на 22.02.2018 г.

5.2. Промоцията важи само при сключени договори за изработка в посочения период.

5.3. Изготвени оферти, по които не е сключен договор в периода на Промоцията не участват в Промоцията.

РАЗДЕЛ 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални Правила, в случай на нарушение или злоупотреба с Официалните Правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Личните данни на участниците в Промоцията ще бъдат използвани от Организатора само и единствено за сключване на Договора за покупка и осигуряване на нормална комуникация до завършване на проекта.

РАЗДЕЛ 8. СПОРОВЕ

8.1. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

 

Prego Life