^

Официални правила Промоция Шоурум PREGO – София, Пловдив, Русе и Шумен

“ИЗБЕРИ ПОДАРЪК ЕЛЕКТРОУРЕД”

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИ ПРАВИЛА

1.1. Настоящата рекламна промоция ("Промоцията") е организирана от "Магазин PREGO" – гр. София, Пловдив, Русе и Шумен.

1.2. Изложените по-долу Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията.

1.3. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно.

1.4. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, промените в които влизат в сила след публичното им оповестяване на www.kuhniprego.com

1.5. Повече информация за промоцията и Официалните правила може да бъде получена на E-mail: newsletter@kuhniprego.com (работно време от Понеделник до Петък от 08.00 ч. до 17:00 ч.).

РАЗДЕЛ 2. ДЕФИНИЦИИ

2.1. "Промоцията" е обвързана с покупка на кухня в обектите на PREGO гр. София, Пловдив, Русе и Шумен.

2.2. Промоцията е валидна единствено за договори сключени с "Магазин PREGO" – регистриран бранд на "Фантастико Мебел" ООД в следните Обекти:

гр. София 1415, ул. "Околовръстен път" 36, Перла Парк

гр. Пловдив 4001, бул. "Свобода" 69 Г

гр. Русе 7004, ул. "Янтра" 9 (вход от ул. Плиска)

гр. Шумен  9700, ул. "Васил Левски" 6

РАЗДЕЛ 3. ПРОМОЦИЯ

Промоцията важи при следните условия:

3.1.  При поръчка на кухня PREGO на стойност от 3000 лв. - 5000 лв., подарък ел. уред(и) по избор на стойност 350 лв.

3.2. При поръчка на кухня PREGO на стойност от 5000 лв. - 7000 лв., подарък ел. уред(и) по избор на стойност 550 лв.

3.3. При поръчка на кухня PREGO на стойност от 7000 лв. - 10 000 лв., подарък ел. уред(и) по избор на стойност 750 лв.

3.4. При поръчка на кухня на стойност над 10 000 лв., подарък ел. уред(и) по избор на стойност 1000 лв.

3.5. Не се позволява комбинирането на две или повече ценови намаления.

3.6. Промоцията не е валидна за вече направени поръчки преди периода на промоцията.

3.7. Промоцията не включва продукти от серия PREGO Nuances.

РАЗДЕЛ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА

4.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България.

РАЗДЕЛ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА

5.1. Промоцията започва на 06.11.2017 г. и приключва  на 26.11.2017 г.

5.2. Промоцията важи само при сключени договори за изработка в посочения период.

5.3. Изготвени оферти, по които не е сключен договор в периода на промоцията не участват в промоцията.

РАЗДЕЛ 6: ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални Правила, в случай на нарушение или злоупотреба с Официалните Правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

7.1. Личните данни на участниците в Промоцията ще бъдат използвани от Организатора само и единствено за сключване на Договора за покупка и осигуряване на нормална комуникация до завършване на проекта.

РАЗДЕЛ 8: СПОРОВЕ

8.1. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Prego Life