^

Общи инструкции

Общи инструкции, почистване и информация за безопасност

Кухня PREGO®, направена от висококачествени материали е много лесна за поддържане. За да запазите това качество и да удължите живота на Вашата нова кухня в продължение на много години, трябва да се грижите за нея редовно и най-вече правилно.

Ето защо, спазвайте следните Общи инструкции за това как да се грижите за Вашата кухня:

***

Винаги изполвайте правилно Вашата кухня. Неправилната и/или неподходяща употреба може да доведе до нараняване на хора или повреждане на имущество.

Ето защо, спазвайте следните Общи инструкции за безопасна експлоатация на Вашата кухня:

Внимание, опасност от нараняване!

Внимание, опасност от нараняване!

Внимание, опасност от нараняване!

Внимание, смъртна опасност!

***

Работата в кухнята е свързана с използване на вода, високи температури, пара, влага и влажност. Много хранителни продукти могат да оставят упорити петна. Макар че съвременните материали, от които са изработени мебелите, са устойчиви на повечето видове износване, има граници, до които те могат да издържат, което зависи от специфичните характеристики на съответните материали.

Ето защо, спазвайте следните Общи инструкции за това как да почиствате Вашата кухня:

В никакъв случай не използвайте парочистачка или течаща вода от маркуч!

Различните материали и повърхности изискват индивидуални грижи, ето защо спазвайте специалните инструкции за това как да се грижите за Вашата кухня PREGO®.

<<< Назад

Prego Life