^

Prego и околната среда

Prego и околната среда

ПРОЕКТ  „PREGO В ХАРМОНИЯ С ПРИРОДАТА”

PREGO подкрепя разумното използване на ресурсите на Планетата, използването на възобновяеми източници на енергия и рециклирането на отпадъци. Компанията постига това чрез стриктна селекция на доставчиците на материали и суровини, които гарантират за качеството на стоките си.Компанията използва екологични материали и суровини, доставени от сертифицирани фирми. Освен това прилага система за непрекъснат контрол за подобряване на дейностите, разработени от организацията. PREGO изгражда строги производствени правила и се води от мисълта за опазването на околната среда.

 

 

ЗЕЛЕНИ  ИДЕИ

В стремежа си да произвеждаме красиви и качествени кухни, ние правим това със специално отношение към околната среда:

 

 

EКО СЪВЕТИ

 

PREGO подкрепя малките жестове към природата, които обединени подпомагат за един по-чист и красив свят. Достатъчно е да сезапочне от някъде – като мислим как да променим света около нас и как да го запазим по-чист и красив, както за нас, така и за бъдещите поколения. Един от основните приоритети на PREGO е защитата на околната среда за един по-добър живот.

 

 

 

ЕФЕКТИВНОСТ

 

 

 

КАК PREGO ПОДПОМАГА ОКОЛНАТА СРЕДА?

 

Екипът на PREGO предлага на пазара продукти, съвместими с търсенето, които са в хармония с околната среда.

В този смисъл, проектирането играе основна роля, тъй като то е първата стъпка  за ограничаване въздействието на крайния продукт върху околната среда. Правилното проектиране значително ограничава попадането на  токсични вещества и унищожаването на природните ресурси.

 

 

PREGO Е ПОСТОЯНЕН ПАРТНЬОР НА ПГДВА „ЙОСИФ ВОНДРАК“ – РУСЕ В ЕЖЕГОДЕН ЕКО-КОНКУРС

PREGO оценява и подкрепя инициативите, свързани с опазването на планетата. В тази връзка PREGO подкрепя ежегодния еко-конкурс на тема „Мисли зелено“, организиран от ПГДВА „Йосиф Вондрак“ – гр. Русе по повод Световният ден на Земята – 22 април.

Целта на конкурса е да насочи вниманието на младите хора към красотата и ценността на природата, и да провокира тяхното въображение и креативност. Повече информация за ежегодният еко-конкурс вижте тук.

ЕКО БЪДЕЩЕ С PREGO

*Очакваме вашите идеи и предложения как заедно можем да се погрижим за Природата на e-mail: pregomarketing@kuhniprego.com.

Prego Life