^

Поддръжка на кухнята

Поддръжка на кухнята

Общи инструкции, почистване и информация за безопасност

Кухня PREGO®, направена от висококачествени материали е много лесна за поддържане. За да запазите това качество и да удължите живота на Вашата нова кухня в продължение на много години, трябва да се грижите за нея редовно и най-вече правилно.

Вижте всички инструкции >>>

 

 

Грижа за кухненските мебели

Работата в кухнята е свързана с използване на вода, високи температури, пара, влага и влажност. Макар че съвременните материали, от които са изработени мебелите, са устойчиви на повечето видове износване, има граници, до които те могат да издържат, което зависи от специфичните характеристики на съответните материали.

Вижте всички инструкции >>>

 

 

Грижа за домакинските електроуреди

Домакинските електроуреди изискват грижи, свързани с правилното им почистване, за да функционират безпроблемно. Обърнете също особено внимание на специалните инструкции на производителите на електроуредите и вградените компоненти. 

Вижте всички инструкции >>>

 

 

 

"Инструкция за експлоатация на кухненско обзавеждане"

Изтеглете целия документ >>>

Prego Life