^

Сертификати

По проект от 2008г. „Фантастико-Мебел“ ООД разработва и внедрява система за управление на качеството. През юни 2015г. успешно се сертифицира по изискванията на стандарта ISO 9001:2008 чрез австрийският сертификационен орган Quality Austria. Благодарение на методите и иновативните инструменти за управление и подобряване на процесите специалистите от Quality Austria допринесоха изключително за повишаването на конкурентността, подобряване на вътрешната организация и повишаването на доверието на нашите клиенти.

<<< Назад

Prego Life