^

Официални правила Промоция Шоурум PREGO – София, Пловдив, Русе и Шумен

”ВЗЕМИ КУХНЯ НЮАНСИ С - 10% ОТСТЪПКА, БЕЗПЛАТЕН ПРОЕКТ ПРИ ПОРЪЧКА И 5 ГОДИНИ ГАРАНЦИЯ ОТ PREGO!” 

 

РАЗДЕЛ 1. ПРОМОЦИЯ 

1.1. 10% отстъпка от цената на всички модели от серията кухни PREGO NUANCES. 

1.2. Безплатен проект при поръчка на всички модели от серията кухни PREGO NUANCES. 

1.3. 5 години гаранция при поръчка на всички модели от серията кухни PREGO NUANCES. 

1.4. Не се позволява комбинирането на две или повече ценови намаления. 

1.5. Промоцията не е валидна за вече направени поръчки преди периода на промоцията. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩИ ПРАВИЛА 

2.1. Настоящата рекламна промоция ("Промоцията") е организирана от "Магазин PREGO" – гр. София, Пловдив, Русе и Шумен. 

2.2. Изложените Официални правила са задължителни и обвързващи за участниците в Промоцията. 

2.3. С извършването на което и да е от действията за участие в Промоцията, описани в настоящите Официални правила, участниците потвърждават, че са ги прочели, разбрали и приемат безусловно. 

2.4. Организаторът си запазва правото да изменя или допълва Официалните правила, промените в които влизат в сила след публичното им оповестяване на www.kuhniprego.com 

 

РАЗДЕЛ 3. ДЕФИНИЦИИ 

3.1. "Промоцията" е обвързана с покупка на мебели за кухня Нюанси и всекидневна Нюанси в обектите на PREGO гр. София, Пловдив, Русе и Шумен. 

3.2. Промоцията е валидна единствено за договори сключени с "Магазин PREGO" – регистриран бранд на “Арт Макс Дизайн” ЕООД в следните Обекти: 

гр. София 1415, ул. "Околовръстен път" 36, Перла Парк 

гр. Пловдив 4001, бул. "Свобода" 69 Г 

гр. Русе 7004, ул. "Янтра" 9 (вход от ул. Плиска) 

гр. Шумен  9700, ул. "Васил Левски" 6 

 

РАЗДЕЛ 4. ТЕРИТОРИЯ НА ПРОМОЦИЯТА 

4.1. Промоцията се организира и провежда на територията на Република България. 

 

РАЗДЕЛ 5. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОМОЦИЯТА 

5.1. Промоцията започва на 01.10.2018 г. и приключва на 30.10.2018 г. 

5.2. Промоцията важи само при сключени договори за изработка в посочения период. 

5.3. Изготвени оферти, по които не е сключен договор в периода на промоцията не участват в промоцията. 

 

РАЗДЕЛ 6. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОМОЦИЯТА 

6.1. Организаторът има право да прекрати Промоцията по всяко време, обявявайки това в съответствие с настоящите Официални Правила, в случай на нарушение или злоупотреба с Официалните Правила или поява на форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация. 

 

РАЗДЕЛ 7. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 

7.1. Личните данни на участниците в Промоцията ще бъдат използвани от Организатора само и единствено за сключване на Договора за покупка и осигуряване на нормална комуникация до завършване на проекта. 

 

РАЗДЕЛ 8. СПОРОВЕ 

8.1. Всеки евентуален спор между Организатора и участниците в Промоцията се решава по взаимна уговорка; при невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от компетентните съдилища в Република България.

Prego Life